DCPR

Dutch Cataract PROM registry

Wat is DCPR
DCPR staat voor Dutch Cataract PROM Registry. Deze PROM (patient reported outcome measure) meet de uitkomsten van staaroperaties volgens de patiënt zelf. Zo krijgt de beroepsgroep inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg én die van collega’s, zoals die door de patiënt beleefd wordt. Met deze zogenoemde spiegelinformatie kunnen zij hun werk aantoonbaar verbeteren. De DCPR is opgericht door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG).

Wat doet DCPR
De DCPR maakt de verandering in kwaliteit van leven van patiënten die staaroperaties hebben ondergaan inzichtelijk. De patiënten rapporteren over hun ervaren levenskwaliteit voordat zij worden geopereerd, en 3 maanden na de operatie. De resultaten worden in een benchmark gerapporteerd. Deze audit maakt het mogelijk dat veranderingen in de kwaliteit van leven zichtbaar worden en dat klinieken de invloed van hun staaroperaties op de kwaliteit van leven van patiënten kunnen vergelijken met die van andere klinieken. Het systeem wijst oogartsen op eventuele verbeterpunten, zodat zij hiermee aan de slag kunnen gaan. Het NOG faciliteert daarbij en monitort de verbeteringen.

Organisatie
De DCPR kent een bestuur en een stuurgroep die zich buigt over de inhoud van de PROM, de redactie van de jaarrapportage verzorgt en aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek beoordeelt.

Bestuur
Het bestuur van de DCPR is in handen van het NOG bestuur. Een actueel overzicht van het NOG bestuur kunt u vinden op: http://www.oogheelkunde.org/bestuur-en-bureau

Stuurgroep

  • Dr. N.J. (Nic) Reus
  • Dr. M.V. (Maurits) Joosse
  • Drs. A.J.W. (Anthony) Raijmakers
  • Drs. C.B.J. (Corina) Moerland


Klinieken

Deelname
Patiënten beantwoorden online een aantal vragen (CatQuest 9SF vragenlijst) voorafgaand aan de operatie en 3 maanden na de operatie.

  • Inclusie: Alle cataractoperaties bij patiënten van 18 jaar of ouder die zelfstandig de vragen kunnen begrijpen.
  • Exclusie: Cataractoperaties bij patiënten onder de 18 of patiënten die de vragen niet zelfstandig kunnen begrijpen

Wanneer u vragen heeft over de rapportages, uw kliniek wilt aanmelden of een inlog account wilt hebben voor de rapportage omgeving kunt u contact opnemen met de servicedesk (info@patientinvolved.nl)

Rapportages
Op de rapportage omgeving van PatientInvolved zijn een indicatoren- en basisrapportage beschikbaar. De indicatoren rapportage geeft inzicht in het aantal ingevulde pre- en postoperatieve vragenlijsten. Daarnaast biedt de basisrapportage op geaggregeerd niveau inzicht in patiëntkenmerken en de gegeven antwoorden per vraag.

De Rapportage omgeving is beschikbaar via: https://patientinvolved.mrdm.eu

De gegevens zullen wekelijks geüpdatet worden. Op zondag worden deze gegevens uit de database gehaald en dinsdags na 12.00 uur zijn de geüpdatet gegevens zichtbaar in de rapportages. U ontvangt hierover geen bericht. Data die op zondag of daarna is ingevoerd wordt niet meegenomen in het rapport van die week. Deze gaan in de update van de week erna mee.


Patiënten

Deelnemende patiënten
U bent gevraagd om online een aantal vragen te beantwoorden omdat u een staaroperatie zult ondergaan of hebt gehad. Met deze informatie kunnen artsen de kwaliteit van hun zorg zo mogelijk verder verbeteren. Daarvan kunnen u en andere patiënten profiteren.

U heeft een internetadres en een inlogcode gekregen van uw arts. U kunt de vragenlijst online invullen vanaf elke PC, laptop, tablet of smartphone met een gangbare browser. Meestal kunt u de vragenlijst ook in de kliniek zelf invullen. 3 maanden na de operatie ontvangt u een nieuwe vragenlijst per e-mail, zodat de kliniek kan zien of de staaroperatie het gewenste effect heeft gehad.

Vragen
Als u vragen heeft of extra informatie wenst kunt u terecht bij onze servicedesk. Deze servicedesk is er zowel voor patiënten als zorgverleners. U kunt ons bereiken via onderstaande gegevens:

  • Telefonisch: 088 - 57 000 55 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
  • Per e-mail info@patientinvolved.nl

← Terug naar cure of bekijk ook Registraties →