Cure

Value-based health care

In de zorgsector wordt steeds verder gestreefd naar value-based health care (waardegedreven zorg), om zo de meeste waarde voor de patiënt te bereiken per bestede Euro. Om dit inzicht te verkrijgen, is het van belang om zowel patiënt-gerapporteerde uitkomsten, klinische uitkomsten als kosten te meten. Om deze brug te slaan is PatientInvolved onderdeel van Value2Health en bieden we gezamenlijk meetinstrumenten, dashboarding en advies om klinische uitkomsten, patiënt-gerapporteerde uitkomsten en kosten in kaart te brengen. Via het dashboard kunt u deze real-time inzien, en vergelijken met andere zorginstellingen binnen en buiten Nederland. Deze informatie kan proactief worden ingezet om beleid te bepalen, kwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd kosten te beheersen.

Shared decision making

De combinatie van PROMs, PREMs en CQI’s vormen een sterke basis voor gesprekken en consulten met patiënten. Door middels uitkomst- en ervaringsinstrumenten op de hoogte te zijn van de toestand van de patiënt en de ervaringen van patiëntpopulaties, kunnen zorgverleners vooraf over informatie beschikken die relevant is voor de patiënt. Door uitkomsten met de patiënten te bespreken kan de zorgverlener samen met de patiënt bepalen wat voor deze specifieke patiënt de beste behandeling, of het beste vervolg op de behandeling is. Om patiënt-gerapporteerde uitkomsten en ervaringen bespreekbaar te maken in de spreekkamer, biedt PatientInvolved uitgebreide mogelijkheden om patiënt-gerapporteerde uitkomsten en -ervaringen te verzamelen en passend terug te koppelen via dashboards. Zo kunnen ze later ingezien en besproken worden in de spreekkamer.

Onderdelen van onze diensten op het gebied van shared decision making zijn onder andere:
  • Invoermodules voor patiënten en zorgverleners
  • Real-time rapportages in dashboards
  • Automatische aanlevering aan (inter-)nationale registraties en benchmarks (zoals ICHOM, DICA, LROI en BVN)
  • Automatische wijzigingen en mutaties op basis van jaarlijkse conversies
  • Implementatie op locatie

 

EPD-integratie

PatientInvolved biedt zorginstellingen de mogelijkheid om diensten van PatientInvolved te integreren in het EPD. Enerzijds om eenvoudig en snel patiënten te kunnen uitnodigen om registratielast te verminderen, anderzijds om verzamelde data in aantrekkelijke rapportages in te kunnen zien via het EPD. Ook bieden wij de mogelijkheid om na het uitnodigen van de patiënt via het EPD een QR-code op te roepen, die gescand kan worden met een tablet, zodat de patiënt direct de eerste vragenlijsten kan invullen.

Benchmarks

PatientInvolved verzorgt regionale- en nationale benchmarks, waarbij zorginstellingen onderling resultaten op het gebied van patiënt-gerapporteerde uitkomsten en -ervaringen met elkaar kunnen vergelijken. Met deze informatie kan gericht worden bepaald wat goed gaat en waar verbetering mogelijk is. Dit doen wij op dit moment al voor de Dutch Cataract PROM Registry (DCPR), de Pediatric Intensive Care Evaluation (PICE) en de Franse kliniekenketen Elsan.

Evaluatie

PatientInvolved verzorgt tooling voor evaluatie, bijvoorbeeld op uw poli. Hiervoor zetten wij SayIt in, een simpele app die vrij toegankelijk is voor bezoekers. Zij kunnen anoniem hun bezoek aan de zorginstelling beoordelen en voor de zorginstelling zijn de resultaten dagelijks inzichtelijk in aantrekkelijke rapportages.

  • Intuïtieve interface
  • Korte vragenlijst
  • Aan te passen naar wens
  • Geoptimaliseerd voor gebruik op mobiele devices (iPad)
  • Snel relevante resultaten beschikbaar Implementatie-begeleiding, documentatie en aantrekkelijke rapportages

Registraties

Ook op het gebied van registraties kunnen ziekenhuizen bij ons terecht. Op verzoek verzamelen wij data en leveren deze door aan diverse (inter)nationale registraties, zoals ICHOM, DICA en LROI. Wilt u hier meer over weten?

Lees verder op deze pagina.

Eigen registraties

PatientInvolved verzorgt de Dutch Cataract PROM Registry (DCPR). In deze registratie worden de patiënt-gerapporteerde uitkomsten van staaroperaties gemeten. Zo krijgt de beroepsgroep inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg én die van anonieme andere zorgaanbieders, zoals die door de patiënt beleefd wordt. Met deze zogenoemde spiegelinformatie kunnen zij hun werk aantoonbaar verbeteren. De DCPR is opgericht door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG).

Klik hier voor meer informatie.