Care

PatientInvolved biedt samen met Prismant oplossingen voor tevredenheids- en uitkomstmetingen in de VV&T en de GGZ. Zo bieden we o.a. ziekenhuizen, zelfstandige zorgcentra, GGZ-instellingen en VV&T instellingen handvatten voor het peilen van uitkomsten en tevredenheid binnen verschillende doelgroepen.

Kwaliteitskader

Binnen de care sector speelt het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg een grote rol. Dit Kwaliteitskader is in het begin van dit jaar vastgesteld en opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. Met de komst van dit kwaliteitskader staan instellingen voor nieuwe uitdagingen, waarbij Prismant en PatientInvolved u graag ondersteunen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het opstellen van een kwaliteitsplan, het opbouwen en onderhouden van een lerend netwerk en ondersteuning bij de keuze voor een geschikt instrument voor cliëntenraadpleging.

ECD-integratie

Om uw registratielast zo laag mogelijk te houden, en snel inzichtelijk te maken wat de stand van zaken is rondom uitkomsten en tevredenheid, kunnen wij de status en evt. resultaten van de uitvraag binnen uw eigen ECD terugkoppelen. Zo kunt u door middel van slechts één keer inloggen binnen één oogopslag zien waar uw focuspunten liggen.

Uitkomsten en tevredenheid

Binnen de VV&T en de GGZ spelen uitkomsten en tevredenheid een grote rol. Prismant en PatientInvolved begrijpen dit, en bieden u advies en ondersteuning bij onderzoek en de uitvraag voor o.a. cliënttevredenheid, mantelzorgerstevredenheid en medewerkerstevredenheid en -uitkomsten. Hierbij houden wij ontwikkelingen, bv. op het gebied van PROMs binnen de geriatrie en revalidatie nauwgezet in de gaten. De resultaten van alle metingen koppelen wij passend terug; uw wens staat centraal bij de keuze voor een rapportage. Verder kunnen wij u ook ondersteunen bij de uitvraag van uitkomsten en tevredenheid, bijv. bij het afnemen van interviews in uw instelling.

Benchmarks

Vanuit het kwaliteitskader hebben we veel ervaring met het opzetten van een lerend netwerk, waarbinnen benchmarking een van de veelvuldig geleverde diensten is. Hierbij kunnen wij u ondersteunen bij het opzetten van de juiste vergelijking, binnen uw eigen organisatie of in samenwerking met soortgelijke andere instellingen. Hierbij kunnen we u adviseren op het gebied van de te vergelijken elementen, en kunnen we u ondersteunen bij het delen van best practices vanuit een benchmarking rapportage op maat.

Via PatientInvolved en Prismant kunt u ook internationaal benchmarken, door middel van de internationale ICHOM-standard sets. Dit maken wij mogelijk door onze samenwerking met deze organisatie. ICHOM staat voor International Consortium for Health Outcomes Measurement. Zij zetten internationale indicatorensets op voor het meten van verschillende ziektebeelden, waaronder algemene PROMs voor ouderen en PROMs voor dementie. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van ICHOM.